Street Racers

Jūs nesate prisijungę.

#1 2008-12-23 19:24:23

GodOfStreets
Administrator

Paslaugų teikimo sutartis

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
1. APIBRĖŽIMAI
1.1 Šioje Sutartyje, išskyrus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos, parašytos iš didžiosios raidės, turi tokias reikšmes:
„Sutartis"    reiškia šią Sutartį su visais ir bet kokiais jos priedais, ir bet kokiais pakeitimais ir papildymais.
„Vykdytojas“ reiškia UAB „ABG“, kuri kuria, prižiūri ir vykdo žaidimą.
„Žaidėjas“    reiškia asmenį, kuris naudojasi www.streetracers.lt teikiamomis paslaugomis.
„Žaidimas"    reiškia www.streetracers.lt interneto svetainėje teikiamas paslaugas.
„Žaidimo elementai“    reiškia www.streetracers.lt programos kodą, grafinius elementus, dizainą, žaidimo idėją.
„Papildomos paslaugos"    reiškia papildomas mokamas paslaugas žaidime.
„Serveris"    reiškia vieną žaidimo pasaulį.

1.2 Šioje Sutartyje, išskyrus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip, žodžiai, nurodantys vienaskaitą apima ir daugiskaitą ir atvirkščiai, o žodžiai, nurodantys asmenis, taip pat apima ir juridinius asmenis.
1.3 Šios Sutarties punktų pavadinimai yra vartojami tik patogumo dėlei ir neturi įtakos šios Sutarties aiškinimui.

2.SUTARTIES OBJEKTAS
2.1 Žaidėjas naudodamasis Žaidimo paslaugomis patvirtina, kad su šios sutarties sąlygomis susipažino ir sutinka.
2.2 Šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti Žaidėjams prieigą prie Žaidimo.
2.3 Žaidėjas įsipareigoja paslaugų naudojimo laikotarpiu laikytis šioje sutartyje nustatytos tvarkos ir sąlygų.
2.4 Žaidėjas apmokėjęs Papildomas paslaugas, turi teisę naudotis tik apmokėtomis Papildomomis paslaugomis ir neįgyja jokių šioje sutartyje nenumatytų teisių ar privilegijų.
2.5 Visos Žaidimo ir Žaidimo elementų autorinės ir turtinės teisės priklauso Vykdytojui. Žaidėjui be Vykdytojo sutikimo draudžiama kopijuoti ir/ar platinti Žaidimo elementus.

3.ŽAIDĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
3.1 Vykdytojas suteikia Žaidėjui galimybę, prisijungti prie Žaidimo naudojantis OpenID  identifikavimo sistemos pagalba.
3.2 Žaidėjas gali naudotis Žaidimo paslaugomis neatlygintinai, išskyrus Papildomas paslaugas, kurios yra mokamos.
3.3 Žaidėjas turi teisę naudotis mokamomis Papildomomis paslaugomis, kurias teikia Vykdytojas.
3.4 Bet koks trečiųjų šalių paslaugų naudojimas Žaidime, tame tarpe ir programinės bei aparatūrinės įrangos naudojimas, išskyrus programinę įrangą, nurodytą šios sutarties 6 skyriuje, bus laikomas grubiu sutarties pažeidimu.
3.5 Žaidėjas turi teisę diskusijų forume teikti pasiūlymus, užduoti klausimus, susijusius su žaidimu ir jo tobulinimu.
3.6 Žaidėjas įsipareigoja naudotis paslaugomis nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų, gerbti kitus Žaidėjus, neskleisti rasinę, religinę, kultūrinę nesantaiką kurstančios ar Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamos informacijos.
3.7 Žaidėjas įsipareigoja naudoti tik vieną prieigą vienam Žaidimo Serveriui.
3.8 Žaidėjas įsipareigoja Žaidimą žaisti sąžiningai, gerbti kitus Žaidėjus, nenaudoti pagalbinės aparatūrinės ir/ar programinės įrangos pranašumui prieš kitus Žaidėjui gauti.
3.9 Žaidėjas sutinka, kad pažeidus šioje sutartyje nurodytas sąlygas, jo sąskaitą Žaidime gali būti ištrinta, be atskiro įspėjimo ir kompensacijos. Pažeidus šios sutarties sąlygas, pinigai už Papildomas paslaugas nebus grąžinami.
3.10 Žaidėjas sutinka, kad pinigai už nepanaudotas Papildomas paslaugas nebus grąžinami, išskyrus atvejus, kai dėl Vykdytojo kaltės visam laikui nutraukiamas Žaidimo paslaugų teikimas.

4 VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1 Vykdytojas įsipareigoja imtis visų priemonių, siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą.
4.2 Vykdytojas, pagal technines galimybes, reguliariai tikrina Žaidėjų atliekamus veiksmus. Vykdytojas aptikęs Žaidimo taisyklių, Šios sutarties ar Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus imasi šioje sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų priemonių.Vykdytojas negarantuoja 100% efektyvios kontrolės.
4.3 Žaidimas yra pastoviai vystomas ir tobulinamas, todėl galimi sutrikimai.
4.4 Vykdytojas neneša jokios atsakomybės už trukdžius, palaikymo ir paslaugų kokybę,neatsako už Žaidėjo informacinių bylų ir virtualių žaidimo resursų išsaugojimą.
4.5 Vykdytojas nesuteikia jokių garantijų ,kad gautos programinės įrangos arba kiti dalykai neturi virusų ar kitų kenkėjiškų programinių komponentų.
4.6 Vykdytojas neneša jokios atsakomybės už padarytą žalą Žaidėjui/Žaidėjo kompiuteriui naudojantis serverio paslaugomis.
4.7 Vykdytojas neneša jokios atsakomybės už žalą atsiradusią dėl neteisingo naudojimosi paslaugomis.
4.8 Vykdytojas turi teisę ištrinti arba uždrausti prieigą, jeigu:
-Vykdytojas mano jog Žaidėjas pažeidžia Šios sutartis sąlygas, Žaidimo taisykles arba Lietuvos Respublikos įstatymus.
-Žaidėjas pažeidė taisykles praeityje.
-Žaidimas yra stabdomas.       
4.9 Vykdytojas neneša jokios atsakomybės už Žaidėjo pasisakymus ir kitus Žaidėjo atliekamus veiksmus.
4.10 Vykdytojas pasilieka teisę keisti šios sutarties sąlygas be atskiro įspėjimo.

5 FORCE MAJEURE
5.1 Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jeigu   tai   buvo  padaryta  dėl nenugalimos jėgos   (force  majeure)  veikimo.   Išsamus nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 840. Šalys  turi  nedelsiant raštiškai  informuoti  kitą šalį apie tokių aplinkybių (force majeure)  atsiradimą ar pasibaigimą.

6 PROGRAMINĖ ĮRANGA
6.1 Žaidimui žaisti reikalinga programinė įranga:
6.1.1 Interneto naršyklė atitinkanti HTML 4 ir CSS 2 specifikacijas,
6.1.2 Adobe Flash įskiepis.

7 SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS
7.1 Sutartis įsigalioja iškarto po Žaidėjo registracijos žaidime ir galioja visu Žaidimo paslaugų naudojimosi laikotarpiu.
7.2 Ši sutartis gali būti nutraukta, Vykdytojui nutraukus Žaidimo paslaugų teikimą.


Žmogus kalbėti išmoksta per du metus, o tylėti mokosi visą likusį gyvenimą smile

Neprisijungęs

 

Forumo apačia

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB